Chính sách bảo mật của Huyền Đồ

Huyền Đồ cam kết bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách này.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

1. Loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Hiện tại, chúng tôi chỉ thu thập và xử lý cookie, file log, địa chỉ IP, nhãn thời gian và đại diện người dùng.

2. Các loại cookie

Cookie của Ezoic

Huyền Đồ sử dụng công nghệ từ Ezoic, một bên thứ ba.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://g.ezoic.net/privacy/morsedecoder.com

Cookie của Google

Là nhà cung cấp bên thứ ba, Google sử dụng cookie cho quảng cáo trên trang web này. Việc sử dụng cookie này cho phép Google và đối tác của Google cung cấp quảng cáo dựa trên lần truy cập của người dùng trên trang web và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể tắt quảng cáo cá nhân bằng cách truy cập https://www.google.com/settings/ads

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của các đối tác, vui lòng truy cập: https://www.google.com/policies/privacy/partners

3. Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và lý do

Chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu từ bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ phân tích, mạng lưới quảng cáo, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và nhà cung cấp công nghệ.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp để cung cấp các dịch vụ cho bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba để duy trì trang web và cung cấp dịch vụ. Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý thông tin này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

4. Cách chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin của bạn được lưu trữ an toàn trên các máy chủ tại Hoa Kỳ và trang web này được vận hành tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi lưu giữ tất cả thông tin thu thập được qua file log trong một tuần, sau đó thông tin này sẽ được tự động xóa.

5. Bảo mật

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp tổ chức và bảo mật để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất, sử dụng sai mục đích, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép.

6. Quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có các quyền sau:

  • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sao chép thông tin cá nhân của bạn.
  • Quyền chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân mà bạn cho rằng không chính xác hoặc bổ sung thông tin chưa đầy đủ.
  • Quyền xoá: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xoá thông tin cá nhân của bạn trong một số tình huống nhất định.
  • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số tình huống nhất định.
  • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số tình huống nhất định.
  • Quyền chuyển dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho một tổ chức khác hoặc cho bạn trong một số tình huống nhất định.

Việc thực hiện các quyền của bạn là miễn phí. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng một tháng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] nếu bạn muốn yêu cầu.

7. Bản dịch Chính sách bảo mật

Ngôn ngữ chính của Chính sách Bảo mật và thông tin liên lạc và tài liệu liên quan sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh, trừ khi có quy định khác. Mọi bản dịch chỉ có tính chất tham khảo và chỉ có bản Tiếng Anh mới có giá trị pháp lý.

8. Gửi khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi qua email [email protected]. Ngoài ra, bạn cũng có thể khiếu nại cho cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn.

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.