Tường giải Thập Thần phần 12 – chi tiết Chính Tài – Thiên Tài

Một, Chính Tài Chính Tài đại biểu vật: Là tài vật, bất động sản, đều là của cải gia đình, nhất thiết có công năng như vật phẩm, thực vật, các loại vật tiết ra vật bài tiết, đại tiểu tiện, tinh dịch, huyết dịch, hô hấp, thê thiếp, phụ thân, nô bộc, tình nhân. […]

Tường giải Thập Thần phần 11 – chi tiết Thiên Ấn – Chính Ấn

Thiên Ấn Đại biểu vật: Là Kế mẫu, cùng với trưởng bối hoặc mẫu thân ta quan hệ không mật thiết, là loại thực vật có thể giúp ta ăn trưởng thành nhưng ta cũng không thích thực vật này (giống như vị thuốc, có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng thực vật không thích […]

Tường giải Thập Thần phần 8 -Thập Thần Loại Tượng – Thực thần

Thập Thần loại tượng —- Thực thần phương diện lục thân, đại biểu hậu bối, học sinh, thuộc hạ; là con gái của nữ mệnh Bản thân bát tự là Tòng Nhi cách, trước mắt đối với trong bát tự thì đặc tính Thực thần được sắp xếp giải thích. Cung cấp cho mọi người […]

Tường giải Thập Thần phần 7 -Thập Thần Loại Tượng – Thất Sát

Thập Thần loại tượng —- Thất Sát. Thông tin tượng Thất Sát Thất Sát cũng tốt, Chính Quan cũng tốt, chính là xem nhật chủ có hay không thể đảm nhận, vậy điều kiện tiên quyết chính là Quan cùng Sát phải vượng, nếu nói Quan Sát nhược thì phải bổ túc, vậy thì nói […]

Tường giải Thập Thần phần 6 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Quan

Thập Thần loại tượng —- Chính Quan. Thông tin tượng Chính Quan (1), Chính Quan tượng con người: Chính Quan là đại biểu quan lớn, quan lớn chính là quản lý bạn, nó dựa theo quy phạm xã hội để quản thúc bạn, quản chế bạn. Nên Tứ trụ gặp Chính Quan thì có tác dụng […]

Tường giải Thập Thần phần 4 -Thập Thần Loại Tượng – Tỷ Kiên

Thập Thần loại tượng —- Tỉ kiên. Thông tin tượng Tỉ kiên Tỉ kiên và Nhật chủ là tương đồng, Nếu là đồng tính là bài xích (loại trừ), phàm là bài xích, chính là nó không tình nguyện. Ví dụ như Thiên Ấn, nó sinh ra bạn, nhưng mà không tình nguyện. Chẳng hạn […]

Tường giải Thập Thần phần 3 -Thập Thần Loại Tượng – Thương Quan

  Thập Thần loại tượng —- Thương Quan. Thông tin về tượng Thương Quan (1), Thương quan biểu tượng con người: Đại biểu tổ mẫu, hậu bối, nữ mệnh lấy Thương Thực làm con cái, còn thêm đại biểu về tôn giáo, nhà nghệ thuật, nhà âm nhạc, luật sư, nhà thiết kế, nhà kinh […]