Các ngân hàng ở Việt Nam đang hoạt động có những loại hình nào?

Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều ngân hàng trong và ngoài nước đang hoạt động được phân thành nhiều loại hình khác nhau như: ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, các ngân hàng liên doanh, các ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam.

Danh sách chi tiết các ngân hàng ở Việt Nam

Các ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam

Ngân hàng thương mại Nhà nước là các ngân hàng thương mại có vốn điều lệ từ Nhà nước trên 50%. Ở đây gồm có các ngân hàng do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Các ngân hàng Nhà nước ở Việt Nam hiện nay như sau:

Các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần là ngân hàng thương mại được thành lập dựa trên sự góp vốn của hai hay nhiều cá nhân hoặc tổ chức theo cổ phần. Trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức chỉ được sở hữu một số cổ phần hạn định theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Hiện có các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam như:

Các ngân hàng liên doanh

Ngân hàng thương mại được thành lập bằng vốn giữa các ngân hàng với nhau được gọi là Ngân hàng liên doanh. Một bên là ngân hàng thương mại Việt Nam và một bên khác là ngân hàng thương mại nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt nam, chức năng hoạt động như những ngân hàng ở Việt Nam.

Ở Việt Nam đang có các ngân hàng liên doanh sau:

Các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam

Ngân hàng thương mại được thành lập do vốn của nước ngoài theo pháp luật nước ngoài, được phép đặt chi nhánh tại Việt Nam và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam gọi chung là các ngân hàng nước ngoài.

Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hiện nay gồm có:

0937895335
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon