Đeo vòng phong thủy, số hạt cần có

Ý nghĩa số hạt theo quan niệm Phong Thủy

Theo quan niệm Phong Thủy, số lượng hạt trên vòng tay phong thủy nên là số lẻ để tạo ra dương khí, một nguồn năng lượng tốt. Các số lẻ, như 13, 17, 19, 21, 25,… thường được lựa chọn cho vòng tay đá phong thủy. Trong số các số chẵn, chỉ có số 18 có ý nghĩa tốt vì nó liên quan đến số hạt vòng đeo tay niệm Kinh Phật. Vì vậy, vòng phong thủy có thể có 18 hạt.

Ý nghĩa số hạt theo quan niệm vòng luân hồi

Theo quan niệm vòng luân hồi, số lượng hạt tốt nhất là số chia hết cho 4 dư 1 hoặc 2 như 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26,… Những số này tương ứng với cung “Sinh” hoặc “Lão” trong vòng luân hồi gồm “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Nếu những số chia 4 dư 1 không phù hợp với kích thước của tay, bạn cũng có thể chọn số lẻ vì những số lẻ mang tính chất “Dương” và có nguồn năng lượng tốt. Theo lý thuyết luân hồi SINH – LÃO – BỆNH – TỬ, đó là sự tuần hoàn trong cuộc sống mỗi người phải trải qua. Số 1 tương ứng với “Sinh”, số 2 tương ứng với “Lão”, số 3 tương ứng với “Bệnh”, và số 4 tương ứng với “Tử”. Vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại theo quy luật nhất định, và các số chia hết cho 4 được coi là các số liên quan đến “Tử”. Những số chia hết cho 4 dư 1 như 13, 17, 21, 25,… thuộc về cung “SINH”, trong khi những số chia hết cho 4 dư 2 như 14, 18, 22, 26,… thuộc về cung “LÃO”. Đây được coi là những số tương đối tốt theo quan niệm vòng luân hồi của con người.

Ý nghĩa số hạt theo quan niệm công giáo

Trong quan niệm của công giáo, vòng tay phong thủy cổng nhà để xây cho phù hợp. Nếu phong thủy cổng nhà tốt gia đình sẽ có nhiều tài lộc, thịnh vượng. Nếu phong thủy cổng nhà phải được xây dựng phù hợp. Nếu phong thủy cổng nhà tốt, gia đình sẽ có nhiều tài lộc và thịnh vượng. Nếu phong thủy kính Đức Mẹ Maria, vòng tay sẽ gồm 12 hạt nhỏ và 1 hạt cái. Loại chuỗi vòng này được sử dụng để đọc 12 kinh kính Đức Mẹ. Bắt đầu với hạt cái, nó mang ý nghĩa khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng sử dụng để đọc kinh Sáng Danh.

Ý nghĩa số hạt theo quan niệm phật giáo

Những người theo đạo Phật thường đeo chuỗi hạt vòng tay phong thủy có 108 hạt hoặc là ước số của 108 (14, 18, 21, 27, 36, 42, 54).

Ý nghĩa của con số 108 trong Phật giáo

Theo giáo lý cơ bản của Phật giáo, con người có:

  • Lục giác: Gồm Thị, thính, vị, khứu, thức.
  • Tam ứng: Lạc, khổ, vô ký.
  • Nhị thể: Thiện và bất thiện.
  • Tam thời: Quá khứ, hiện tại, tương lai.
    Bạn có thể lấy Lục giác nhân Tam ứng ra 18, Nhị thể nhân 18 ra 36, và lấy 36 nhân Tam thời sẽ được 108. Chuỗi hạt 108 được xem như biểu trưng cho 108 tam muội, để thanh trừ 108 phiền não.

Huyền Đồ

Nguồn: Huyền Đồ

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.