Tường giải Thập Thần phần 12 – chi tiết Chính Tài – Thiên Tài

Một, Chính Tài Chính Tài đại biểu vật: Là tài vật, bất động sản, đều là của cải gia đình, nhất thiết có công năng như vật phẩm, thực... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 11 – chi tiết Thiên Ấn – Chính Ấn

Thiên Ấn Đại biểu vật: Là Kế mẫu, cùng với trưởng bối hoặc mẫu thân ta quan hệ không mật thiết, là loại thực vật có thể giúp ta... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 10 – chi tiết Thực thần – Thương Quan

Thực thần Đại biểu vật: Đối với nữ tính mà nói là con gái, nói chuyện, vận động, lữ du, sáng tác, khiêu vũ ( mấy loại bên trên... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 9 – Hàm nghĩa Thập thần thể hiện ở trong tứ trụ

Chúng ta phân tích tỉ mĩ hàm nghĩa Tài Quan Ấn Thực Thương Tỉ Kiếp, mà tứ trụ là từ 10 can chi tổ hợp thành, cho nên, mỗi... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 8 -Thập Thần Loại Tượng – Thực thần

Thập Thần loại tượng —- Thực thần phương diện lục thân, đại biểu hậu bối, học sinh, thuộc hạ; là con gái của nữ mệnh Bản thân bát tự... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 7 -Thập Thần Loại Tượng – Thất Sát

Thập Thần loại tượng —- Thất Sát. Thông tin tượng Thất Sát Thất Sát cũng tốt, Chính Quan cũng tốt, chính là xem nhật chủ có hay không thể... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 6 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Quan

Thập Thần loại tượng —- Chính Quan. Thông tin tượng Chính Quan (1), Chính Quan tượng con người: Chính Quan là đại biểu quan lớn, quan lớn chính là quản... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 5 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Tài

Thập Thần loại tượng —- Chính Tài thông tin tượng loại Tài (1), Chính Tài tượng con người: Là vợ nam mệnh, là cha nữ mệnh. Tại sao có sách... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 4 -Thập Thần Loại Tượng – Tỷ Kiên

Thập Thần loại tượng —- Tỉ kiên. Thông tin tượng Tỉ kiên Tỉ kiên và Nhật chủ là tương đồng, Nếu là đồng tính là bài xích (loại trừ),... Read more »

Tường giải Thập Thần phần 3 -Thập Thần Loại Tượng – Thương Quan

  Thập Thần loại tượng —- Thương Quan. Thông tin về tượng Thương Quan (1), Thương quan biểu tượng con người: Đại biểu tổ mẫu, hậu bối, nữ mệnh... Read more »
0937895335
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon