Tường giải Thập Thần phần 1 – Một, Dấu hiệu bốn cát thần

Mệnh lý cao cấp của Manh phái có 3 vấn đề chính là: Một là, Tượng thập thần, ngũ hành, thập can và thập nhị địa chi; Hai là, luận phép suy 12 cung Mệnh; Ba là, luận Thần Sát áp lưu niên. Tường giải 12 cung mệnh tôi đã nêu lên rồi, sau đây là tường giải Thập thần trong bát tự


Tường giải Thập Thần

Thập Thần là: dấu hiệu chủ yếu phú quý bần tiện, cát hung họa phúc, mỗi một can chi chỗ đối ứng với Thập Thần đều bao hàm tất cả các phương diện, là Tượng sự việc cụ thể của nhật chủ. Dễ dàng có rất nhiều bạn hữu nghiên cứu sâu tứ trụ nhiều năm, vẫn khó mà đoán chuẩn mệnh, chủ yếu là không chú ý nhận thức đúng đối với Thập Thần.

Một, Dấu hiệu bốn cát thần:

Cát thần là âm thập thần, lấy sinh là tiến. Đặc điểm là ổn định, phụng hiến, bảo vệ nhật chủ, loại người bác ái. Bởi vậy, nó là dấu hiệu cát thuận, bình an, phú quý. Lúc Dụng thần là cát thần có lực, loại dấu hiệu này thể hiện thường tăng gấp bội, nhật chủ bình thuận, phú quý. Lúc Trung thần là cát thần, dấu hiệu này là không thay đổi, nhưng thể hiện là hơi yếu hoặc là không toàn diện. Lúc Kị thần là cát thần, tâm tính loại này là bảo vệ nhật chủ, bình an, cát thuận.
Dấu hiệu phú quý bị ức chế. Lúc cát thần là Kị thần hợp lại từ lực lượng quá lớn chuyển hóa thành hung thần ( giống như nhiều phú biến thành sát ), hoặc do bởi từ hình xung hợp hại, tâm tính nó mới hội tụ phát sinh biến hóa, theo dấu hiệu ban đầu bị một loại khác thay thế địa vị thành dấu hiệu hung thần. Ví dụ như bên trong Ấn là dấu hiệu như danh dự, học vị, địa vị, công việc, được người giúp đỡ, nhưng hiện tại Ấn vượng biến thành Kiêu hoặc lúc có địa chi tam hội, tam hợp thành Ấn cục, toàn bộ dấu hiệu Ấn tinh bị tiêu mất, bị theo dấu hiệu Kiêu thần mà thay thế địa vị, tự nhiên sẽ xuất hiện hội tụ sự việc bệnh họa như phá tài, nghĩ học, thất nghiệp, tổn danh, mất địa vị.
Dưới đây là thuyết minh phân biệt sử dụng dấu hiệu tính nguyên thủy, là dấu hiệu lúc cát, là dấu hiệu lúc hung để khái quát.

Chú thích:
1. Là dấu hiệu lúc cát chỉ ra cát thần là hỷ dụng thần, trung thần.

1. Chính Tài:

+ Là loại Thập Thần thuần vật chất: Trọng hiện thực, nói thực tế, làm đến nơi đến chốn, thành thực có thể tin tưởng.
+ Là Tài tinh, bước đi từng bước một, tin chắc thành công ở chỗ cần mẫn.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: tiền tài, thân thể, công việc, công việc hành chính, tài sản cố định, là vợ.
+ Là dấu hiệu lúc cát: giàu có, khỏe mạnh, có thành công trong sự nghiệp.
+ Là dấu hiệu lúc hung: bần khốn, gian khổ, tật bệnh, họa hôn nhân.

2. Chính Quan:

+ Là loại Thập thần thuộc về vật chất: Là Thập thần đứng đầu công cụ sống bằng lý trí. Thông thạo pháp luật, pháp quy, tập tục xã hội, quy định điều mục chế độ công bằng điều kiện tiên quyết để cầu danh, cầu phát triển.
+ Là Chính Quan, bản thân chính khí tôn sùng chính nghĩa.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: công việc, địa vị. Quyền lực, áp lực, lực cản, là đàn ông, là con gái ( nam mệnh ).
+ Là dấu hiệu lúc cát: là thanh danh, địa vị, quyền lực, sự nghiệp.
+ Là dấu hiệu lúc hung: áp lực, lực cản trở, bệnh mãn tính, bần tiện, họa quan.

Sách bát tự nên đọc :

[affegg id=9]

3. Ấn tinh:

+ Là thập thần loại thuần tinh thần: Phai mờ danh lợi, chú trọng danh dự, thích học suy nghĩ nhiều, thương người không vụ lợi.
+ Là Ấn tinh, sở trường về suy xét, ít thực tiễn.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: học tập, danh dự, công việc, được người giúp đỡ, là quý nhân, phúc khí.
+ Là dấu hiệu lúc cát: học cao, có tiếng tăm, địa vị. Có người giúp đỡ, quý nhân.
+ Là dấu hiệu lúc hung: Bỏ học, thất nghiệp, tổn danh, bần cùng, lười biếng, tật bệnh.

4. Thực thần:

+ Là thập thần loại tinh thần. Thông minh, nhân từ, thấu tình đạt lý, vui với cống hiến.
+ Là Thực thần, cuộc sống an nhàn, thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh, và phát sinh tài lộc, cùng với thế gian không có tranh giành.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: bình an, có phúc, hưởng lộc. Thích giải trí, vận động, tài hoa, là gốc của cải.
+ Là dấu hiệu lúc cát: bình an, có phúc, đa tài đa nghệ, kinh tế đầy đủ, thân thể khỏe mạnh.
+ Là dấu hiệu lúc hung: tật bệnh, lao khổ, bần khốn.
Chú ý:
1, Cát thần là kị thần, nhưng có chế hóa tất thể hiện là dấu hiệu lúc cát.
2, Cát thần là hỷ dụng thần, lúc bị thương khá nghiêm trọng, thì thể hiện dấu hiệu là lúc hung.

nguồn : tubinhdieudung.net nick lesoi

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *