Tường giải Thập Thần phần 2 – Dấu hiệu Bốn hung thần và Dấu hiệu Trung thần

Hung thần gọi là Dương Thập thần, lấy khắc là tiến. Là sôi nổi, hiếu động. Không an phận, vốn có tính phá hoại rất mạnh mẽ. Tính công kích, nhật chủ hơi có tính sơ xuất mà bị người hại. Do vậy, bốn hung thần là dấu hiệu tai họa.
Dưới đây là thuyết minh phân biệt dấu hiệu sử dụng tính nguyên thủy, dấu hiệu lúc cát, dấu hiệu lúc hung để khái quát tứ dấu hiệu biến hóa của hung thần.


Chú:
1, Là dấu hiệu lúc cát chỉ có 4 hung thần là dụng thần hoặc có chế hóa.
2, Là dầu hiệu lúc hung chỉ có 4 hung thần là kị thần tịnh không có chế hóa.

1. Thất Sát:
+ Là thập thần loại vật chất: Thanh danh, là người Thất Sát thì cuối cùng là theo đuổi địa vị, nó có thể bỏ tất cả danh lợi, gồm cả gia đình, sinh mệnh.
+ Là Thất Sát, thắng là làm vua, thua là làm giặc.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: thương tàn, tật bệnh, yểu chiết, lao ngục, thanh danh, quyền uy.
+ Là dấu hiệu lúc cát: Thanh danh, địa vị, quyền lực, sự nghiệp.
+ Là dấu hiệu lúc hung: thương tàn, tật bệnh, lao ngục, tranh đấu, tiểu nhân, bần tiện.

2. Thương quan:
+ Là thập thần loại mâu thuẫn về tinh thần và vật chất. Tài hoa hơn người, to gan lớn mật, ý chí chiến đấu sục sôi, cuồng bạo, kiêu ngạo, nhìn quái đãn. Cứng đầu, bướng bỉnh, tụ cho mình là đúng, lời nói sắc bén, sứ chịu đụng kém, là đặc điểm chủ yếu.
+ Là Thương quan, dục vọng rất mạnh, không thỉa mãn đầy đủ.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: tài hoa, kỹ nghệ, giáng chức, miễn địa vị, bỏ học, thất nghiệp, thương tai bệnh họa.
+ Là dấu hiệu lúc cát: đa tài đa nghệ, thành quả kỹ thuật, thăng chức, giàu có.
+ Là dấu hiệu lúc hung: Có họa về quan như: giáng chức thất nghiệp, bệnh nghĩ học, thương tai bệnh họa.

3. Kiêu thần:
+ Là thập loại thần tinh thần: Tư tưởng quái dị, vốn có lực sáng tạo thâm sâu. Thông minh tài giỏi, thiếu mất mùi vị tình cảm.
+ Là Kiêu thần, hay bài xích người khác, là người thiên nghiệp (tất cả hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng trong đạo Phật gọi là nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp gọi chung là tam nghiệp), hoặc chỉ chuyên về một nghề.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: tính tình không ổn định, tính công việc chuyên môn, chức phó, bệnh họa, phá tài, bỏ học, thất nghiệp.
+ Là dấu hiệu lúc cát: thiên về chuyên nghiệp, tư tưởng ở trên thành tựu, học thuật, danh dự, địa vị.
+ Là dấu hiệu lúc hung: bệnh hoạn, thai không phù hợp lưu lại vết sẹo và nốt ruồi. Phá tài, bỏ học, thất nghiệp, thương khắc phụ nữ.

4. Kiếp tài:
+ Là thập thần loại vật chất. Tự tin, vũ đoán, ý chí chiến đấu rất cao, lấy hành động giải quyết vấn đề; đầu cơ trục lợi, dã tâm hừng hực; người không phạm ta, ta vẫn phạm người.
+ Là Kiếp tài, làm việc không đạt mục đích, thề không bỏ qua.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: ẩu đả đánh người, họa quan lao ngục, phá tài, khắc vợ khắc chồng, khắc cha, hết sức cạnh tranh.
+ Là dấu hiệu lúc cát: ý chí kiên cường, cạnh tranh được lợi, sự nghiệp có thành tựu.
+ Là dấu hiệu lúc hung: ẩu đả đánh người, kẻ trộm cướp, họa quan lao ngục, phá tài, bệnh hoạn, khắc vợ, khắc chồng, khắc cha, bần hàn.
Chú ý: Hung thần là hỷ dụng thần, như thụ thương tất thể hiện là dấu hiệu lúc hung.\

Ba, Dấu hiệu Trung thần:
Thiên Tài, Tỉ kiên là thập thần trung gian giữa cát và hung thần, là cát là hung lung lay qua lại bất định, cho nên gọi là Trung thần.
1, Thiên Tài:
Thiên hướng thập thần ở loại vật chất, bản tính thiên hướng về cát thần. Người có Thiên Tài xử sự mưu mẹo, hết sức am hiểu quản lý tài sản; bộ não linh hoạt, đa tài đa nghệ, là người xử sự lão luyện trọn vẹn; rộng rãi trượng nghĩa, thích chú trọng vật chất để hưởng thụ.
Là Thiên Tài, đối với nhận bất cứ sự việc gì, hay buông thả.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: tiền tài, tài hoa, sự nghiệp, thích ăn uống vui chơi.
+ Là dấu hiệu lúc cát: Giàu có, sự nghiệp có thành, đa tài đa nghệ.
+ Là dấu hiệu lúc hung: bần khốn, tật bệnh, họa hôn nhân, không kính cẩn hay bỡn cợt, phô trương lãng phí.

2, Tỉ kiên:
Là thập thần loại vật chất, bản tính thiên hướng về hung thần. Người có Tỉ kiên tự tin tự tôn, thích nhờ vả, không chịu thua, có tự biết tiến lên. Tỉ kiên, người không phạm ta, ta không phạm người.
+ Dấu hiệu tính nguyên thủy: Cạnh tranh, hao tài, khẩu thiệt kiện tụng, hôn nhân bất thuận.
+ Là dấu hiệu lúc cát: được nhiều anh em chị em, bằng hữu trợ ích, trong cạnh tranh sẽ được lợi, giàu có.
+ Là dấu hiệu lúc hung: Kiện tụng, khẩu thiệt, phá tài, bệnh hoạn, tai họa hôn nhân.

nguồn : tubinhdieudung.net nick lesoi

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *