Tường giải Thập Thần phần 3 -Thập Thần Loại Tượng – Thương Quan

 

Thập Thần loại tượng —- Thương Quan. Thông tin về tượng Thương Quan

(1), Thương quan biểu tượng con người: Đại biểu tổ mẫu, hậu bối, nữ mệnh lấy Thương Thực làm con cái, còn thêm đại biểu về tôn giáo, nhà nghệ thuật, nhà âm nhạc, luật sư, nhà thiết kế, nhà kinh tế.

(2), Thương quan biểu tượng sự việc: Đại biểu thuyết thoại ( nói chuyện), Thương quan Thực thần dạng này bạn lý giải thì đúng, là bạn sinh ra, bạn thổ đi ra ngoài, hoặc nói là Tiết. Bên trên là đi ra bên ngoài nói chuyện, bạn thổ (nôn) ra ngoài, hoặc nói là tiết (lộ) ra, là khả năng xử lý, bên dưới chính là bài tiết, nói bạn mắc bệnh là trên thổ dưới tiết, chỉ qua là miệng bạn lúc này sẽ không thể gọi là tiết, gọi là thổ, từ ngữ không một dạng, sự việc đều là một dạng. Năng lực ca múa tốt, đều là có phúc ăn uống, bạn nên ghi nhớ nguyên tắc này. Đại biểu vận động, bởi vì người cần có tiết hao, hoạt động chủ yếu tiết lộ chính là mồ hôi, đây là hiện tượng tự nhiên của con người, bạn phải nhớ sinh tồn thì tất nhiên là dạng này. Đại biểu lữ khách giao du, chính là ý tứ tiêu khiển, chính là ăn no, hoạt động và hoạt động, dụng ở trong mệnh cục tại sao dụng như vậy? Chỗ này là do thân vượng, gặp được năm Thương quan, nói người này liền có ý nguyện lữ hành giao du ( đi chơi), thì nói loại này có tượng đi ra khỏi cửa. Mà không phải bạn nói là có Dịch Mã bị xung, chủ yếu căn cứ lúc này ngũ hành sinh khắc chế hơn nữa ở trên có tượng Thập Thần đến mà suy ra, lúc này không phải là quá minh bạch sao?
Bạn thân vượng gặp phải Thương quan là dụng thần, lúc này dốc lòng tiết ra, không phải có tượng đi ra khỏi cửa, lúc này mới là đại biểu lữ du nhé. Đại biểu sáng tác, có nói, quyển sách này giải thích theo tôi là không phải mà là sao chép của người khác, bản thân đã xem qua sách, kết hợp ít nhiều năm kinh nghiệm, thông qua tác phẩm thổ ra, ý nó là giải thích giá trị đồng tiền, thổ tú, chính là chỗ này.
Chỗ này điều kiện tiên quyết Thương quan phải là dụng thần, nó khác với kị thần, nếu là kị thần đến điên cuồng tiết khí nhật chủ nên bị thương. Khiêu vũ, có thời gian dân tình luận bàn, mọi người khiêu vũ đều là phải kiêng ăn no, bạn nghĩ xem lời nói này là có triết lý, mỗi bước đi, đều phải tiêu hóa, cho nên nói Thương quan là đại biểu khiêu vũ. Thân vượng Thương quan là dụng thần nó thì thích chỗ này, nào là xướng ca, nào là khiêu vũ. Tài hoa, cũng là một dạng, là bạn phải thổ ra.
Ở giữa trời đất có nhiều việc tốt đều là cùng lý lẽ, bạn nói bệnh kiết lỵ chính là không cần loại này tiết, chính là Thương Thực thần vượng, thân bạn lại suy nhược. Cho nên giại thích người thân nhược Thương quan Thực thần vượng, là hệ thống tiêu hóa không tốt. Thân thể vốn đã nhược, còn đến cuồng tiết, như vậy không phải là hệ thống tiêu hóa không tốt hay sao? Bài tiết, bài tiết phải là không thông, như vậy chính là Kiêu thần đoạt Thực, chỗ này không phải là bệnh tật, ở trên vấn đề tiêu hóa, đại tràng là xảy ra sự cố mắc bệnh. Hiện nay tôi giải thích cho bạn tượng đếu nắm chắc đi tới mệnh lý, rất thuận tiện để sử dụng.
Nói xấu, chính là phát tiết ra, Thương quan Thực thần của bạn đang là thời gian làm Kị thần, như vậy nó đến phát tiết đương nhiên không phải là sáng tác để tán gẫu, như vậy là phỉ báng, như vậy e rằng có khẩu thiệt. Còn đại biểu là tố tụng, người có Thương quan vượng thì anh ta thường nói phét, chỗ này chính là tài ăn nói phải chuyên vượng. Còn đại biểu là tài nghệ, cũng nói là Thổ tú. Tai hại, chỗ này chủ yếu chính là Thương quan kiến Quan. Đại biểu năng lực quản lý tài sản, Thương quan có thể sinh ra Tài, Thương quan sinh Tài thì phải có được biện pháp, rõ ràng được sắp xếp, như vậy Tài có thể sinh ra Tài. Nhưng thân bạn phải vượng, còn thân bạn yếu nhược thì nói tâm có dư mà lực không đủ, tư tưởng tốt, chính là không được, vậy cũng nên đi ra, thích khoe khoang khoác lác, nó gọi không đi làm, vậy không phải là khoác lác hay sao? Đây là chỗ suy luận hướng dẫn. Nhiều ham muốn, chính là Thương quan sinh Tài, sinh hôm nay, sinh ngày mai, khiến lúc nào cũng sinh, cũng như tượng tụ báu vật trong chậu, tích tụ lâu ngày thì ham muốn tài sản. Đoản mệnh, bạn thân vượng thông khí háo lợi mệnh bạn thọ, thân nhược đến già là tiết, như vậy không phải là biến thành đoản mệnh sao? Chổ nói này đều là lý do giải thích. Có người bộ phận tiêu hóa tốt, trên hai ngày có một lần đi toilet, có người trên một ngày đi toilet ba bốn lần, không kể đi tiểu, vậy kết quả mọi người nói chuyện, trực tràng của người này, ăn bao nhiêu thì ra bấy nhiêu, trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều dạng như vậy. Có bệnh khó chữa, chính là bệnh cũ, nhiều năm không tốt. Ví dụ như nói phương thân vượng ở trên Thương Thực nếu như không đắc lực , hệ thống tiêu hóa đều có mắc bệnh.

Nữ mệnh thì duyên chồng không tốt, bởi vì Thương quan là chuyên môn đánh chồng.
Nam mệnh thì khắc con, vì Thương quan khắc Quan Sát, đối với nữ thì bất lợi. Lời nói xảo mà trá, nói chuyện thì rất êm tai, nhưng mà lại có dối trá, là bỏ chỉ xem người có Thương quan vượng thì nói là quỷ kế đa đoan. Háo sắc, Thương quan theo bộ phận trên thân thể để nói thì là đại biểu cơ quan sinh dục. Sản ách, nữ mệnh có Thương quan Thực thần là sao Tử tức, nếu là Thương quan Thực thần nhược thì dễ dàng xuất hiện sản ách. Theo trên tứ trụ để xem thì là khó sinh chẳng hạn, vừa nhìn bạn sinh năm nào, Thực Thương là bất lợi, vậy không phải là khó sinh hay sao? Có mưu trí, chỗ này theo cái gì mà nói chứ? Thương quan chính là chỗ đánh nhau có tiếng tăm, nếu như anh ta không có người trêu chọc đánh nhau không được, thì anh ta cần phải tìm người mà trêu chọc, đây chính là mưu lược.
Tàn tật, Thương quan vượng thì bạn có tiếng giao tiếp, bởi vậy dẫn đến tàn tật. Đặc biệt là trong tứ trụ lúc gặp Canh là Thương quan, lưu niên gặp thấy năm Giáp hoặc trong tứ trụ có Giáp, như vậy trên đầu thông thường đều có tổn thương. Đánh người không làm mất mặt, chỗ này Giáp mộc là đầu cũng là mặt nhé, gặp được kim là Thương quan thì đánh cho mặt của bạn một chút, chỗ loại tin tức này sớm muộn gì cũng thực hiện cho bạn. Đại biểu là Ly hôn, chỗ này chủ yếu là nữ mệnh, Thương quan nắm đánh chồng chạy, thực tế chính là không thể, phản bội chính là ý ly hôn. Đại biểu Anh hùng, người Thương quan chính là chỗ rất can đảm to gan.
Yêu cầu tượng Thập Thần quan hệ loại này làm cho rõ ràng, cơ sở của nó chính là chỗ sinh khắc chế hóa. Thương quan thời gian nó là dụng thần bạn nói nó như vậy là có đúng không? Là lúc Kị thần mới có thể phát huy chức năng mặt trái như vậy. Điều kiện tiên quyết là sinh khắc chế hóa, hình xung hợp hại, những quy tắc nhỏ này tất phải làm cho rõ ràng. Còn có những tổ hợp này. Kị thần và Dụng thần bạn xem không chuẩn như vậy không được.

(3), Thương quan biểu tượng vật: Là công cụ vận động, chính là trợ giúp bạn tiêu hóa, thành lập được tác dụng của Thương quan này, cho nên giải thích phương pháp hóa giải thì sẽ chở chỗ bạn bày tỏ. Bạn chỗ tưởng tưởng qua loa, bạn thân vượng cần phải tiết, bạn sẽ trải qua quá trình hoạt động, chỗ này chính là phương pháp hóa giải. Đây là sử dụng một công cụ vận động , chỗ này không phải thoáng qua một cái là ra thổ tú sao? Bình thường Thương quan của bạn không đắc lực thổ không ra, thân thể tốt, hệ thống tiêu hóa tốt, tâm tư cũng khoan khoái, sự nghiệp cũng được trợ giúp thành tựu mà. Thư họa và đồ cổ đều là thuộc về phạm trù này, xem xét cũng là một loại điều khiển mà. Lại là đại biểu bài tiết đấy. Nữ mệnh lại đại biểu là kinh nguyệt.

(4), Tâm tính Thương quan: Đệ nhất chính là Hà khắc, bởi vì cuối cùng nó làm tổn thương tên tuổi của bạn, khiến bạn làm trò cười cho người khác. Tàn nhẫn, Thương quan là lúc làm kị thần thì bao gồm cả chỗ đánh nhau, bạn xem rất nhiều người bị giam vào lao ngục đều là Thương quan vượng, nó thường xuyên đối đầu cùng quan phủ, đối với quan phủ bạn tài giỏi hơn chăng? Chỉ vì liên quan, luôn đánh nhau, gây chuyện. Mức độ hẹp hòi, bởi vì hắn luôn có tiếng đánh nhau, tại sao người khác có danh tiếng tôi lại không có? Nó thì có muốn không, làm mắt phát cáu, ghen ghét. Tính khí bản thân cao ngạo, nó cho rằng không sợ quan, chuyên môn chống lại quan, bản thân kiêu ngạo, nên lúc này nảy sinh ở trên thủ đoạn lưu manh cũng không chính xác, đọc sách được xuất hiện ở trên nhiều văn nhân, phẩm chất kiêu ngạo ngông nghênh liền xuất hiện. Thân vượng, Thương quan Thực thần cũng đắc lực, bạn có sáng tác, tài văn chương cũng tốt, người này liền xuất hiện phẩm chất cao ngạo. Cần phân biệt chỗ cao ngạo và khinh người, khinh người là từ nghĩa xấu, cao ngạo còn kèm theo một chút nghĩa tốt, tự cho là phi phàm hoặc là mệnh tự phi phàm. Chỗ này nhiều bậc thầy có nhận là mệnh tự là phi phàm.

Nếu Thương quan là kị thần, thì háo thắng, khoe tài, khoác lác, chủ quan, việc này sẽ không giải thích nhiều. Học nhiều mà tạp, người có Thương quan vượng hiểu biết rất nhiều phương diện, bởi vì nó suốt ngày chỉ khoác lác, nó phải có phà hơi ra, nếu không nó không muốn nói, sẽ không có nói hai câu, trời nam biển bắc, mỗi triều đình mỗi thời đại hầu như nó đều biết. Tài ăn nói tốt, hỗn tạp mà không tinh, không câu nệ lễ phép, rất là tùy tiện, lý tưởng rất cao, nỗ lực làm ra cũng không nhiều, nắm tài mà kiêu ngạo. Chỉ có được nửa bình mà lại đi kiêu ngạo, giống như ở tiểu thuyết kiếm hiệp đều là người có tài công phu như mèo ba chân nắm tài mà nhảy.

Chứng kiến sách vở hiện tại, chúng ta vẫn có thể nói ra là huyền học ư? Là một môn kỹ thuật, đã là kỹ thuật, thì có tốt có xấu, có trình độ cao có trình độ thấp.
Y thuật là kỹ thuật, là hoàn toàn đúng? Nó có thể đoán sai, đó chính là vì kỹ thuật không tinh mà dẫn đến. Chúng ta dự trắc lúc đoán sai, đó là vì kỹ thuật của bạn không giỏi, mà không phải vì bạn không có linh cảm, chỗ quan điểm này cần phải rõ ràng. Người không tinh mới nhớ tới mà nói sang năm bạn có tai họa à, bạn phải thắp hương à, lạy cái gì à, vậy hương thơm cũng là nó bán, nơi ấy anh ta theo đầu mà ăn hoa hồng, chỗ này chính là mê tín. Chỗ này không phải là chúng ta, chúng ta dự trắc cho người ta kết thúc, chuẩn hay không chuẩn phải làm cho người ta cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra thì mới được, bạn không nên dựa vào bề trên mà lấy tiền bỏ vào túi. Người học mệnh lý từ xưa đến nay đều có không tiếc tuyệt chiêu nhỏ bé, truyền đi truyền lại ít nhiều thay mặt truyền lại cho nó, bạn có bao nhiêu tuyệt chiêu nhỏ bé, nó nắm làm cho không thể tin được. Người khác lại thêm vào trong cổ thư xem không hiểu, giải thích chỗ này là đúng thiên thư à, sau đó truyền lại cho người đi sau làm ra vẻ như huyền bí, thay đổi huyền học. Người bình thường đều là kẻ phàm phu tục tử, bạn thì có thể học huyền học này. Đều là kẻ phàm phu tục tử, có thể học ư? Phàm con người chỉ có thể học kỹ thuật thông thường. Tôi đặc biệt ở đây công phu cao thấp, người bình thường có thể học, chính là một môn kỹ thuật, lấy huyền học và phong kiến mê tín bỏ đi. Tại sao tôi giảng bài cũng không sử dụng hai chữ tuyệt chiêu chứ? Có đôi khi nói đùa dường như nói ra hai câu, mới xem vừa rồi nói với mấy người kia đều là tượng việc này, mộc đại biểu là tóc, thủy đại biểu sinh sôi, hơn nữa chỗ quan hệ này thì kim là đao, phản ánh ra tượng thì bạn thấy rõ ràng. Say này gặp gỡ tứ trụ có Tân Mão chính là hói đầu, như vậy không nhất định, phải là có thủy nuôi dưỡng hoặc là hứa còn có một điểm tốt chứ, bạn hiểu được đạo lý này thì đoán cho gia đình người ta là tốt rồi.

Bởi vì Thương quan khắc Chính Quan, bỏ đi chỗ khắc chế, hơn nữa ngược lại với Chính Quan đều là Thương quan, Thực thần lúc không có chế vượng thì biến thành Thương quan. Ví dụ như, ý sáng lập, càm thấy mới mẻ, không tuân thủ quy định, không phục sự quản lý của quan, háo thắng, phản bạn, đấu tranh, nhiều thay đổi, bất an ở hiện tại, khoe khoang quá lời, chủ quan, cá tính hào phóng, cuồng vọng. Dụng thời nhất định cần nắm phân biệt rõ vượng và suy. Tổng hợp bên trên lại có thể biết được một vài cá tính của Thương quan, chú ý nhân sự đang lúc biến hóa, ảo tưởng bản thân là vĩ nhân thế giới, khoác lác, ý nghĩ có thể sáng tạo lãng mạn, người quan tâm giữa lúc thắng bại, rất chú trọng người khác rồi khẳng định. Do đặc tính người Thương quan kể trên, cho nên người Thương quan cũng đại biểu trí tuệ và năng lực sinh tài, Thương quan là sinh Tài, bởi vì nó phải giảng dạy, nhất định nó phải có trí tuệ. Cùng tương phải với Thương quan là Chính Ấn, Chính ấn thích hợp tuân theo cái có sẵn, có tính toán an ổn, khéo léo để hoàn thành công việc cho bản thân, hầu như giữ lấ bổn phận.

Thương quan chính là người không tuân thủ bổn phận, chỗ này ngầm hiểu là tinh thần của Thương quan.
Nó không phải hiểu ngầm là tinh thần: Tượng tiết thân thổ tú, Thương quan chuyên gặp tiếng tăm, tượng Quan vị, cho nên là đại biểu mất quan, bãi chức, thất học. Vậy cũng có điều kiện, ví dụ như nói Thương quan là kị thần, gặp năm nay là Thương quan vượng, năm nay nếu là đến cuộc thi gì đó, khẳng định thi không tốt.
Học sinh đi thi cũng có loại tình huống này, bình thường đều không phải bỏ đi, nhưng đều không phải có phạm vi bỏ chỗ này, chính là nói không phải quá đột xuất, mà chính là trải qua 8 cuộc thi thành tích lại lên cao; thứ tự nào bình thường cũng tốt, ngày nào đó đến thì cao hơn lại không tốt, loại tình huống này chính là ở lúc tác dụng của Thương quan. Mệnh cục là dạng này, gieo quẻ đều có thể nhìn ra, gieo quẻ chính là hào Tử Tôn, nhìn một chút thi đại học có hay không thể có thi đậu, chỗ này Thương quan phát động, khắc quan của bạn, đánh vỡ danh tiếng của bạn, tên tuổi thi cử chính là trúng tuyển, vậy bạn không đi thi thì sẽ không trúng tuyển được, chỗ này tên tuổi sẽ không có. Hành vận Thương quan hoặc Thương quan vượng rất khó đi thi. Cũng không phải là tứ trụ của bạn có Thương quan vượng, thì bạn không có tư cách đi thi đại học, không phải như vậy, đúng lúc vượt qua năm này có Thương quan vượng bạn đi thi, bắt đầu có tác dụng. Bởi vì bình thường có cưỡng chế, thì như vậy cân bằng, chỉ sợ tuế vận thân vượng.
Thương quan gặp Tài là tượng phát tài, thân vượng Thương quan và Tài đều là hỷ dụng thần, ở trong mệnh cục thân vượng Thương quan vẫn có kết quả, vậy ở trong tuế vận gặp được Tài, là lưu thông, vậy chính là tượng phát tài. Thân nhược, Thương quan kiến Thiên Quan dễ phát sinh sự việc, Thương quan chế Sát không chắc chắn, Sát thì chế thân nhược. Thương quan thương tận nói là mệnh phú quý, sau khi gặp tuế vận có Tài thì phát tài, Thương quan thương tận chính là một Quan tinh đều không có, vậy chính là không có khắc chế, nó chỉ có đi sinh Tài. Thương quan thương tận mà không có Tài, là mệnh bần khốn. Chỗ này không thấy có, điều này nhận định thì không nhất định là đúng, Thương quan thương tận trong mệnh lý là không có Tài, nhưng nếu gặp tuế vận vẫn có Tài cũng có thể phát tài.
Thương quan ở trụ năm, bất luận hỷ kị, thông thường tổ nghiệp phiêu linh. Thương quan ở trụ năm, tuế vận lại gặp, đầu bộ dễ có thương tổn, trụ năm là đầu, chình là đạo lý này. Ở trụ tháng, có tượng anh em không hợp, trụ tháng cũng là đại biểu anh em, bởi vì trụ tháng là cung huynh đệ. Thương quan ở trụ giờ, duyên phận con cái suy nhược. Trụ giờ là chỗ dừng lại của Quan, bởi vì Quan cũng là con cái, đó là chỗ dừng lại của con mình, nơi đó có Thương quan là chuyên đánh con của mình, gặp phải lưu niên con mình không phải là có họa sao? Thương là kị, một khi ở năm tháng ngày giờ, lục thân cảm nhận có nhiều không được đầy đủ, nữ mệnh Quan là chồng, nam mệnh Quan Sát là con cái, phàm nói là đại biểu sắp xếp lục thân, chính là dạng này, rất dễ dàng xuất hiện tật bệnh. Chỗ này trụ tháng là đất anh em dừng lại, Thương quan là kị thần, chỗ này thì có thể cho đầu của bạn hóa rụng đi, hóa cũng là một loại chế, xem thập thần theo quan hệ cung vị cũng chớ quên hóa nhé.
Nữ mệnh chi ngày có Thương quan, đanh đá hung hăng, bởi vì chi ngày cự ly là rất gần với nó, ảnh hưởng rất sâu. Nếu nó nói là có học thức cao, vậy nghĩa chính là rất ngang tàng, chính là sự lão luyện, cấp văn hóa thấp một chút đó chính là người đàn bà chanh chua, biểu thuật không đồng nhất. Nữ mệnh kị Thương quan, bởi vì nó chuyên môn khắc chế chồng mà, không có giải cứu là mệnh cô bần. Cái gọi là “Cô” chính là chỗ này, chỉ là bà già lạnh lẽo phòng không. Hoặc là đại biểu phối ngẫu tính tình không tốt.
Thương quan là thần lập nghiệp, thương tận thì là đại quý nhân, chỗ này thương tận cũng không thấy phải là đại quý nhân, vậy phải xem mệnh cục phối hợp mà tổng hợp, do đó Thương quan tâm lực sáng tạo và tiến thủ, Thương quan thương tận gặp lúc thân vượng, đa số là nhà khoa học lớn, nhà phát minh, nhà kỹ thuật, nhà quản lý. Nếu Thương quan không có Tài lại không nhập quý cách, cả đời ôm lấy thất bại, không dùng được. Có phù hợp tình lý, bạn sẽ đoán chuẩn xác. Không hợp tình lý, bạn rập khuôn lấy cào gạt tiền cũng đoán không chuẩn.

nguồn : tubinhdieudung.net nick lesoi

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *