Tường giải Thập Thần phần 4 -Thập Thần Loại Tượng – Tỷ Kiên

Thập Thần loại tượng —- Tỉ kiên. Thông tin tượng Tỉ kiên

Tỉ kiên và Nhật chủ là tương đồng, Nếu là đồng tính là bài xích (loại trừ), phàm là bài xích, chính là nó không tình nguyện. Ví dụ như Thiên Ấn, nó sinh ra bạn, nhưng mà không tình nguyện. Chẳng hạn như chúng ta trong cuộc sống hàng ngày nó trợ giúp bạn, nó còn kêu gào làm bạn rất tức giận. Vậy chỗ này, cũng không phải là chỗ hỷ của nhật chủ. Sau khi xem bạn có, tôi cho bạn đưa ra một vài kiến nghị, ban đầu bạn kiến nghị cho rằng nó không quá thỏa đáng, nó thì đau khổ khuyên bạn, chính là nói với tôi là bạn tốt lành, tình huống cùng loại là như vậy. Bởi vì bản thân nó không chịu nhận đối sới loại sinh ra nó. Chỗ Tỉ kiên này, giúp bạn là không tình nguyện.

(1), Tỉ kiên tượng con người: Là anh em, bằng hữu, đồng sự. Chỗ đồng sự này, là chỉ so với người không họ hàng, theo góc độ ở trên mà nói, đồng hành, là cạnh tranh cổ đông, hùng vốn, cùng thế hệ đều là Tỉ kiên, Kiếp tài. Ở trong thực tế lúc bình mệnh, ví dụ như nói gặp đến một chút Tỉ kiên Kiếp tài vượng, thấu ra một Tỉ kiên Kiếp tài, hoặc là cả hai, nó lại vượng, tượng dạng này thì không thích hợp cùng với người khác hùng vốn làm ăn mua bán. Bạn vốn lộ ra hai Tỉ kiên Kiếp tài, bạn lại cùng người khác hùng vốn làm ăn mua bán thì giống như thấu ra ba cái, dưới tình huống thông thường không phải muốn không được phá tài là không thể. Nếu lúc bạn có thân nhược thì thích hợp cùng với người khác hùng vốn làm ăn, bởi vì nó có thể gúp bạn, bản thân bạn gánh không dậy nỗi, đặc biệt là thân nhược gặp đến vận kị thần, bạn vẫn muốn làm ăn mua bán, như vậy thì bạn phải cùng người khác hùng vốn làm ăn, thay bạn mà đảm nhận.
Nếu bạn thân vượng, có Tỉ Kiếp thấu ra, bạn lại chạy đến vận thân vượng, bạn cùng người khác hùng vốn vậy chỉ có định là phá tài, mình làm còn có thể, mình làm nên giảm bớt tổn thất quá lớn.

(2), Tỉ kiên tượng sự việc: Đại biểu là thị phi, quy luật này mọi người đều rất rõ, bởi vì Tỉ kiên chính là kẻ đánh bạc cướp giật à, khắc cha, phá tài, chia gia sản, chỗ này đều là đại biểu Tỉ kiên. Còn đại biểu là độc lập, tại sao đại biểu là độc lập chứ? Bởi vì cùng một chỗ là tranh giành, thì chỉ thích độc lập. Ngày lâu tháng dài, ví dụ như nói nó chịu hai lần lỗ vốn, tư tưởng tính toán, thôi đứng theo người khác hùng vốn nữa, một khi hùng vốn thì thua lỗ tiền, bản thân có liên can không, chỗ này là dẫn đến độc lập. Còn có không hợp, chỗ này đều là dẫn đến tranh giành. Đại biểu là lao khổ, gian khổ cầu tài.
Sau lúc Tỉ kiên Kiếp tài vượng, gian khổ cầu tài, bởi vì thiếu tài, bạn cướp đoạt, nó cũng cướp đoạt, tượng đến hợp chợ việc ấy giống xe ba bánh, nói chỗ này giống như bến xe khách, chiếc xe thứ nhất thì bắt đầu đi đoạt khách, đoạt khách nói trắng ra, chính là đoạt tài, đoạt iền, chính là quy luật này. Chủ gian khổ, phân ly. Phân ly cùng phân chia gia tài là cùng một ý tứ, nhưng nếu là phân chia gia tài bạn là ở trong gia đình, còn phân ly là chỉ ở sự nghiệp trên đơn vị của bạn loại này thì có tượng phân ly. Còn có suy ra không hợp bầy, bởi vì bạn chỗ này là do lão gài kèm kẹp, khử đi lão già tranh giành, ngày lâu tháng dài thì không còn ai để ý tới bạn nữa, trên mệnh cục Tỉ Kiếp vượng thì có một điểm không hợp bầy.
Thân nhược thì không phải vậy, thân nhược nó luôn luôn muốn tìm cầu sự trợ giúp, cho nên nói ở trên nhân duyên chính là nói rất có tài ở chung với nhau. Nó luôn luôn mong muốn, hoàn cảnh xứ nó ở bản thân nó chính là cần phải có người giúp đỡ, cho nên nói nó bình thường rất chú ý những việc này. Thân vượng, không cần người khác trợ giúp, thì có loại trừ.
Dương Nhận nhiều họa. Dương Nhận cũng là một loại thần sát, nhưng thực tế Dương Nhận chính là một Kiếp tài, Dương Nhận = Kiếp tài. Tỉ kiên gọi là Lộc, trụ tháng gọi là Chuyên Lộc, trụ năm gọi là Niên Lộc, trụ giờ gọi là Quy Lộc, như thế Dương Nhận này, nó là Kiếp tài. Tỉ kiên Kiếp tài này cùng nói một lúc, bởi vì bọn nó sai khác không nhiều, nó chỉ có vấn đề chuyển hóa lẫn nhau.
Dương Nhận thì sợ phục ngâm, Dương Nhận phải là chỗ loại trạng thái trung hòa, hoặc là hơi thiên nhược một chút, như vậy sau lúc có phục ngâm thì phải dẫn đến tật bệnh, lúc nó có một chút hơi thiên nhược, gặp phục ngâm, chỗ này ở trên sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng là không lớn, có lúc ở phương diện thân thể, đánh nhau nha, khẩu thiệt nha, liền đi dôi với nhau mà gặp: Vị phục ngâm này cũng rất lợi hại, ví dụ hình tượng là nói Dương Nhận rất giống hình ảnh lưỡi dao như sừng trâu nha, như vậy phục ngâm thì giống như có cùng hai lưỡi đao, thì có hội tụ tai họa tổn thương, tổn thương do bệnh họa.

(3), Tỉ kiên tượng là vật: Tập thể dục, công cụ thể dục, bởi vì bạn rèn luyện thân thể, có thể tăng thêm thể chất cho bạn, theo ở góc độ này. Thực tế là một loại phương pháp hóa giải. Lại vừa đại biểu cốt cách, cơ bắp, nên ở trong mệnh cục chính là mộc và thổ, nên gốc ở trong mệnh cục nó chủ yếu là đại biểu gân cốt, tứ chi, Mão mộc là đại biểu tứ chi, Dần mộc cũng vậy, chỗ này là theo góc độ của mộc.
Còn thổ thì đại biểu là da thịt, chỗ này là theo nhìn ở trên toàn cục. Tại sao nhiều lần giảng cho các bạn theo nhìn ở trên nhiều góc độ khác nhau, cũng không phải nói là sách này giảng đại biểu này, sách kia giảng đại biểu kia, thầy này lại giảng là đại biểu này, đó là theo nhìn trên mỗi góc độ khác nhau. Ví dụ như nói hai loại mộc và thổ, nếu như trong mệnh cục nhận lúc có kim mộc tương chiến, vậy tứ chi và chỗ xương cốt thì dễ dàng bị thụ thương. Nên ở trong mệnh cục kim và mộc đều là kị thần, đều là thiên vượng, tượng mệnh cục loại này thông thường là có tổn thương.
Bản thân bọn nó có thể bắt bản thân mệnh cục của các bạn lĩnh hội, nếu như phải là chỗ thổ và mộc tương chiến, thì da thịt bị tổn thương, thổ là tầng lớp bên ngoài nha. Tỉ kiên lại là đại biểu xương cốt bắp thịt, tại sao à? Chỗ này Tỉ kiên là tay chân, có đúng hay không? Là xương cốt có đúng hay không? Tỉ kiên là tay chân, tay chân theo trên cơ thể của bạn mà nói chính là cẳng cánh tay, khung xương nữa, là đúng? Cho nên nói, đại biểu là xương cốt, đại biểu là bắp thịt. Có tượng này, đại biểu xương cốt, nếu như Nhật chủ và Tỉ kiên lúc thụ khắc, thì dễ dàng xuất hiện bệnh tật phương diện này, chỗ này là nhìn trên góc độ Tỉ kiên mà xem. Tôi nói chỗ này là theo ở trên ngũ hành toàn cục mà giảng, góc độ này là không giống nhau.

(4), Tâm tính Tỉ kiênCứng rắn, chỗ này là tượng chính diện, tượng chính diện là cứng rắn, tư tưởng bản thân mạnh mẽquyết đoántĩnh táo, tại sao là cứng rắn chứ? Đó chính là thân vượng, có năng lực áp đảo nhé. Tư tưởng bản thân vững mạnh, có thể giữ Tài, có thể chống lại Quan Sát, chỗ này chính là tư tưởng bản thân mạnh mẽ, lấy Nhật chủ là trục đối xứng nha. Tỉ kiên cũng là Nhật chủ, quuyết đoán chính là làm theo ý mình. Mặt trái của tính quyết đoán chính là chuyên là độc đoán. Tỉ kiên lại là đại biểu tính cách bền vững, là tại sao vậy? Bởi vì không bền vững thì không được tiền của đến.

nguồn : tubinhdieudung.net

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *