Tường giải Thập Thần phần 6 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Quan

Thập Thần loại tượng —- Chính Quan. Thông tin tượng Chính Quan

(1), Chính Quan tượng con người: Chính Quan là đại biểu quan lớn, quan lớn chính là quản lý bạn, nó dựa theo quy phạm xã hội để quản thúc bạn, quản chế bạn. Nên Tứ trụ gặp Chính Quan thì có tác dụng như vậy. Nếu như biến thành Sát, vậy chính là theo góc độ hắc đạo. Chính Quan chính là dựa theo trên tiêu chuẩn đạo đức tốt của xã hội để quản thúc bạn.


Còn đại biểu ông chủ công ti, là bề trên. Trưởng bối cùng là dựa theo quy phạm xã hội để yêu cầu và quản lý bạn. Trưởng bối cũng tốt, Quan cũng tốt, ông chủ công ti cũng tốt, nó hẳn là có uy nghiêm, bởi vì ở trong mệnh cục nó quản lý bạn rất tốt, chỗ này chính là xuật hiện tính uy nghiêm. Còn đại biểu giáo sư. Giáo sư nó là từ góc độ học sinh để giảng, bình thường bạn cũng rất tôn trọng nó, nên lấy nó xem như một lĩnh đạo, bởi vì theo trên góc độ hài tử cả bạn thì bạn phải tôn trọng nó, chỗ này chính là quy phạm xã hội đối với bạn. Chính Quan lại là chồng của nữ mệnh, nam mệnh thì là con cái. Góc độ này là theo nhật chủ mà suy ra.

(2), Chính Quan tượng sự việc: Chính Quan là đại biểu quá trình học tập, bởi vì Quan chủ có danh, theo phương diện học thức có thể chứng minh là bạn ở cấp độ nào. Do vậy có thể suy ra danh hiệu, huân chương, đều là đại biểu có danh tiếng. Ví dụ như tôi có một văn bằng bác sĩ, chỗ này cũng xuýt xoát nhau với quá trình học tập, chỉ cần ở xã hội có trong phạm vi cho phép, mọi người đều chấp nhận. Mặt trái của Chính Quan còn là đại biểu bệnh mãn tính, bởi vì Quan vượng tất nhiên phải chế thân, dắt đến dắt đi rồi cuối cùng nhất định phải có bệnh, đây là suy luận để hướng dẫn. Chúng ta thường dùng đều là kiến thức nhập môn, mà cái này suy luận hướng dẫn thì hầu như là không có, chỉ có dạng suy diễn này mới là từ nghiệp dư mới tiến đến chuyên nghiệp. Tất cần phải dựa vào tính quy luật, tứ bên trong quy luật mà suy diễn ra.
Chính Quan còn là đại biểu pháp luật, Pháp luật cũng là quản thúc bạn nhé. Chính Quan cũng đại biểu là tổn tài, bởi vì trộm tiết khí Tài, sẽ không hộ Tài. Chính Quan còn đại biểu là phỉ báng, vậy chính là lúc bạn có thân nhược, Quan phải chế bạn. Có câu nói là: ” Muốn thêm tội trạng, sao lo không có lời” . Lúc Quan vượng thân nhược, tuế vận tiễn Quan Sát của bạn thì sẽ gặp đến sự chê trách. Chỗ quy luật này cũng rất đơn giản, căn cứ bản thân nó vượng suy cường nhược, lúc này sẽ không biện luận ra được. Chính Quan còn đại biểu tuân thủ pháp luật, bởi vì có Quan chế bạn, thì bạn không thể một bước vượt qua Lôi Trì. Thân bạn không phải quá vượng, lại có Quan chế, tự nhiên sẽ tuân thủ pháp luật. Chính Quan lại còn đại biểu nhu nhược, vậy đây sẽ là Quan vượng chế thân rồi.

Nhu nhược chỗ này đều là một quy luật. Chính Quan cũng đại biểu là tai họa, loại này chính là thân bị chế hoặc là thân cường không có phục chế, Thương quan kiến Quan chính là không còn, dẫn đến sự việc, lúc này mới cấu thành một loại quan hệ. Chính Quan còn là đại biểu Khắc huynh đệ, chúng ta thường nói Kiếp tài chống lại Sát mà, Quan phải chế bạn thì là đại biểu khắc huynh đệ. Chính Quan còn đại biểu tài viết văn, đại biểu được người tôn trọng, lại là đại biểu tố tụng và kiện tụng. Bạn thân vượng Quan chế bạn không chắc chắn, tuế vận gặp Thương quan lại cùng một lúc đánh quan, chỗ này kiện tụng không phải là đến hay sao? Có việc kiện tụng thì phải có phát sinh tố tụng.

(3), Chính Quan tượng đồ vật: Đại biểu giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận khen ngợi và huân huy chương các loại, đều là danh tiếng cả.

(4), Chính Quan tượng địa lý: Căn cứ ở giảng phía trước thì bạn có thể tưởng tượng ra, bộ phận chính phủ, tòa án, trường học. Chỗ này căn cứ mệnh cục tống hợp thì có thể phán đoán ra, tứ trụ chính là hoàn cảnh cá nhân của bạn: hoàn cảnh nhỏ, hoàn cảnh lớn , hoàn cảnh xã hội, chỗ này hàm nghĩa hoàn cảnh là do phân biệt 10 loại tượng đại biểu này để đối với nhật chủ của bạn phát sinh tác dụng.

(5), Tâm tính Chính Quan: Có cảm thấy danh dự. Bởi vì Chính Quan là dựa vào mức độ xã hội để quản thúc bạn, chính là cảm nhận vinh hay nhục, chỗ này thì ảnh hưởng nhật chủ của bạn. Giữ chữ Tín. Quan quản lý bạn là để bạn làm việc thiện. Lại là đại biểu thiện lương, quang minh lỗi lạc, tuân thủ pháp chế, trọng đạo đức, có thể kiềm chế bản thân, tuân thủ thường quy, có cảm nhận trách nhiệm, tự xét lại bản thân. Quan Sát là lúc bệnh tật, loại này thì bạn thích thể hiện không đến, cảm thấy tự ti, bởi vì hoàn cảnh xung quanh đối với bạn là bất lợi, giống như đại binh tiếp cận biên giới, tại sao nỗ lực cũng không được, trái lại mà không có chí tiến thủ, Quan Sát vượng mà không có chế thân lại nhược, chính là dạng này.

Hàm nghĩa biến thành phi tinh thần thì làm bất cứ chuyện gì cũng không thành, đầu voi đuôi chuột. Còn có chính là rập khuôn, cứng nhắc, chỗ này là do Quan quá vượng nắm bạn để quản lý đến ngu đần. Lại chính là sợ cùng đi theo nhiều người, bởi vì Quan Sát đối với nó là quá nhiều, nhất định nó sẽ nhát gan, sợ phiền phức. Chính Quan còn là đại biểu lý trí và khách quan, chính là ở lúc Quan Sát đều là bệnh, bởi vì nó bị xã hội quản thúc, nó nhìn sự việc nhất định phải khách quan một chút.

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *