Tường giải Thập Thần phần 5 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Tài

Thập Thần loại tượng —- Chính Tài thông tin tượng loại Tài

(1), Chính Tài tượng con người: Là vợ nam mệnh, là cha nữ mệnh. Tại sao có sách lấy Chính Tài Thiên Tài đều là cha trộn lại cùng một chỗ? Là bởi vì nó không có nắm phân ra Càn tạo và Khôn tạo, biết được nguyên nhân thì hiểu. Chính Tài lại là đại biểu phú ông, thương nhân, đều là nhìn trên góc độ con người.

(2), Chính Tài tượng sự việc: Là tài sản, phúc lộc, hỷ khánh, có tài. Có tiền chính là hỷ khánh. Tài sản thì chỗ này giảng không sử dụng, rất rõ ràng. Đại biểu năng lực quản lý tài. Chỗ này chủ yếu là coi trọng thực tế, chính là nhìn theo phương diện tâm tính. Phàm là loại Tài tinh này có lúc ảnh hưởng đến tâm tính, quản lý chính là hết sức chú trọng thực tế. Chính là muốn có được vật chất. Ở trên phương diện quản lý nhất định có năng khiếu. Đại biểu trung giới. Tượng trung giới Công ti, thực tế chính là hai người thương nhân, thông qua chỗ này bạn suy nghĩ ra tiền, muốn được trích phần trăm, chỗ này lại đạt đến mục đích. Bởi vì nó chú trọng thực tế, ngoại giao, ngoại giao cũng là theo góc độ coi trọng thực tế.
Giữa các Quốc gia với nhau, ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao chính trị hiện tại vẫn là vì phục vụ lợi ích kinh tế, đều là một loại biểu hiện chú trọng thực tế. Còn là đại biểu tài chính, đại biểu kinh tế. Tài là nguồn dưỡng mệnh, điểm này là không sai, quá khứ người xưa không có cửa này sự nghiệp, hiện tại bình mệnh nói đến sự nghiệp, quá khứ người xưa chủ yếu là học tập, đi thi cử, ” Được sách tự có bộ mặt như ngọc, được sách tự có nhà lầu vàng son” . Chủ yếu theo từng góc độ, chỗ này hiện tại không có lòe loẹt.
Bởi vì xã hội quá phát triển, phân công quá rõ ràng. Quá khứ kinh doanh chỉ là mấy phương diện nhỏ nhặt, chỗ thì dọn ra mua bán ngựa, chỗ thì dọn ra mua bán da heo gì gì đó. Ban đầu nhất là chính là bán muối ăn, theo vùng duyên hải mà làm ra nhiều muối ăn, sau khi xã hội phát triển đến nay, muối ăn còn là tăng chất i- ốt, thêm gia công nha, chỗ này rất nhiều chủng loại, cũng đều là ở cầu tài. Chính Tài cũng đại biểu là hưởng thụ, bởi vì trong mệnh cục có Chính Tài, vậy là bạn cùng mang theo sinh kế rồi. Lại vừa đại biểu là củi nước, chỗ này thì càng trực tiếp, củi nước chính là tiền lương.

(3), Chính Tài tượng đồ vật: Đại biểu tiền tài vật chất, bất động sản. Tài vật đại biểu có nhiều loại: đồ trang sức, bất động sản, sở hữu ruộng đất. Đều là Tài. Tóm lại Tài hầu như gần giống ở lục hào. Chính là chỗ bạn sử dụng, là chỗ bạn dùng trong cuộc sống hàng ngày, cũng là chỗ bạn hưởng thụ. Tiền là nguồn dưỡng mệnh, bạn ăn cơm cũng là nguồn dưỡng mệnh, chỉ có điều một là nghĩa hẹp, một là nghĩa rộng. Dục vọng, người có Chính Tài ham muốn dục vọng rất mạnh mẽ, dục vọng chính là ao ước được giữ lấy cho mình.

(4), Tâm tính Chính Tài: Hiện thực, đây là tâm tính chủ yếu, coi trọng chứ năng quyền lợi. Chỗ này là tâm tính của người có Chính Tài, ví dụ như loại người có nhật can tứ trụ là Giáp Ất mộc, thứ nhất là nó đã vốn có hiện thực và thật sự coi trọng lợi ích đây là yêu cầu và cũng là một loại tin tức. Yêu cầu tứ trụ phải có một chút Tài hơi vượng hoặc là cự ly gần bạn, người này chính là như vậy, coi trọng thực tế. Nó không cùng bạn nói ba hoa chích chòe, nói cái khác đều có hữu dụng, trước tiên là giải quyết vấn đề ăn cơm. Nói như vậy, mặt khác lại suy ra có một đặc điểm: Chú trọng thực tế. Đó chính là dùng người hiện tại ngay lúc đó, đây chính là mặt trái.
Bở vì nó hiểu được bạn đối với tôi cầu tài này là không có lợi. Khi nó cảm giác được bạn đối với công việc của nó có hữu dụng, vậy nó nhất định đi tìm bạn. Chính Tài là đại biểu tuân theo bổn phận, đại biểu nỗ lực trong công việc, cần kiệm. mặt trái chính là lười biếng. Nếu như bạn dự trắc cho người ta lúc thấy người có loại Chính Tài này, thì bạn nói nó là cần kiệm lo việc gia đình, tính toán tỉ mĩ, bạn nói nó chỉ có một chút là keo kiệt thì nó liền không chịu nghe, chỗ này biểu thuật ngôn ngữ cũng không giống nhau. Giữ chữ tín. Bởi vì nó coi trọng thực tế, không giữ chữ tín thì tài không đến nhé, nó kinh doanh nếu không giữ chữ tín, lần sau mua bán như thế nào? Cẩn thận. Cẩn thận ở chỗ nào, e ngại tài bị tổn hại. Mặt trái chính không có đủ bền gan. Nhưng chỗ này có điều kiện đầu tiên, tại sao lại thiếu tính bền gan chứ? Chỗ này là vì Tài vượng, thì khắc Ấn, Ấn là khởi nguồn của bạn, là chỗ tiến khí nhật chủ của bạn, nấu bạn nắm Ấn bị khắc hại, không có tiến khí, chỗ này không phải là chủ thiếu ý chí bền gan ư? Đã nói tài này là chỗ bạn sử dụng, có lúc là kị thần thì không thể sử dụng, vậy thì chỗ này không có mặt trái.
Nhưng nếu ở trong mệnh cục nó có thể gặp khắc đúng Ấn, cự ly xa 80 trượng, một ở chi năm, một ở chi giờ, vậy thì không sao cả. Xem tác dụng phát sinh đối với nhật chủ của bạn, mới có thể khắc được Ấn, Ấn liền thất bại không đi vào được bản thân nhật chủ của bạn, thì tâm bạn sẽ thiếu tính bền gan, sao làm việc chứ? Đầu cọp đuôi rắn, có thủy không có chung, tượng này không thể hiện ra sao? Có như vậy mới kết luận rằng: “Có Chính Tài thì làm việc có đầu mà không có đuôi” . Như vậy có một câu nói là giải thích trên góc độ “Tòng Tài khắc Ấn”.
Bản in, chỗ này là theo góc độ gì chứ? Mê tài, ngày xưa có câu ngụ ngôn, nước dâng cao, thuyền bị lật, có mê tài gánh một chồng tiền lớn, người ta nói bạn đi nhé, nó nói không thể, về su chìm mà chết. Cho dù nó không qua được cái lều kia, nó mê tài nha, cũng là đại biểu theo cái nhỏ mà mất cái lớn, bởi vì một chút tiền nhỏ mà bỏ mệnh.

(5), Hàm nghĩa tinh thần và hàm nghĩa phi tinh thần: Chính Tài là hỷ dụng, cần kiệm tiết kiệm, dễ bảo thủ. Bởi vì Chính Tài là hỷ dụng, trong mệnh tài lại thiếu à, nó liền tìm điểm tiết kiệm, điểm bạn không tiết kiệm thì không đi tìm, do vậy liền trở nên bảo thủ. Chính Tài vượng, thì Tài khắc Ấn, không thích đi học, chơi đùa mà mất chí hướng. Chính là ở chỗ tôi vừa nói thiếu tính bền gan. Thân nhược Tài vượng, nam mệnh thì vợ quản lý nghiêm khắc, còn nữ mệnh thì bà cô nắm quyền gia đình. Tứ trụ Tài nhiều là vì tình mà phá tài. Thân nhược Tài vượng, Tài là lão bà đấy, Tài vượng vậy chính là bạn bị vợ quản lý nghiêm khắc, bạn thân nhược, bạn quản lý không được nó, mà nó quản lý bạn. Nữ mệnh mà thân nhược Thất Sát vượng, Thất Sát lại là đại biểu người tình, cũng là đại biểu cô em gái của chồng. Tài nhiều thì hãm thân, Tài lại là nữ nhân, chính là chỗ vì tình mà phá hại. Chính Tài nên tàng ẩn, thấu can thì dễ bị cướp. Chính tài chính là rất thích tàng ở bên trong địa chi, thấu can bị cướp chính là thiên can thấu ra Chính Tài dễ bị Kiếp tài cướp đi.
Nói nó là một loại biểu tượng, Tài cần thấu ra, bạn có Tài nhược Tài sợ bị cướp nhé, Tài phải vượng thì mới không sợ cướp. Lại còn một điểm không có căn thì bạn cũng đùng thấu ra, tốt nhất là bạn tàng ở trong địa chi, trong địa chi chính là xem không thấy, xem không thấy chính là mọi người không đoạt. Không phải nói là không đoạt, ví dụ trong Thìn có Mậu Ất Quý, giả thiết ở đây đầu mộc là Tài, vậy kim chính là Tỉ kiên Kiếp tài, bởi vì chỗ này có thổ chống đỡ bạn vào không được, đầu ở chỗ này nhĩ? Có thủy dưỡng, nói tài này cũng có thể tốt. Vậy mộc này nếu như thấu ra, Tỉ kiên Kiếp tài lại nhiều vậy sẽ không đoạt chứ? Nó chỉ ở dưới loại tình huống này, chính là tốt nhất tạm thời ẩn náu đi, nhiều thì không nói ẩn tàng, đều có khắp nơi, chỉ là loại tình huống này. Chính Tài sợ hình xung khắc, là tượng phá tài. Chỗ này cũng chỉ ra là trong lúc tài của bạn ít, nếu như tài của bạn vừa ít lại vừa bị hình xung khắc, chủ người này cả đời gian khổ, bởi vì nó cần phải sống, nó cần phải cầu có tài chứ. Chi ngày Chính Tài gặp Không vong, nam mệnh nên kết hôn chậm. Không Vong ý là đại biểu không có, chi ngày Không vong vậy chính là phải gặp được tuế vận điền thực mới có thể được. Chính Tài tọa khố gặp xung là tượng phát tài, cái này không phải như vậy, vậy phải căn cứ sinh khắc chế hóa. Tựa như tôi vừa nói ở trên bên trong ( Thìn ) đầu thủy là Tài, lại dụng Tuất xung thử xem phát tài chỗ nào nhé? Là tổn tài. Phải căn cứ tình huống thực tế.

Tài tọa khố, có tượng Kim ốc tàng kiều ( nạp thiếp). Chính Tài tọa đất tử mộ tuyệt, vợ có tượng bệnh hiểm nguy. Chỗ này chủ yếu Chính Tài là vợ, nên ở trong mệnh cục là nhược, những can chi khác đối với nó là đất tử mộ tuyệt, làm cho Chính Tài nhược, thì thân bạn phải vượng, Tài một khi bị thương lúc này bệnh họa sẽ ứng ở trên người vợ của bạn nhé. Chính Tài tọa Dương Nhận có tượng phá tài. Bởi vì Dương Nhận chính là Kiếp tài, Chính Tài tọa tiệt cước, tuế vận gặp Tỉ Kiếp thì phải phá tài. Chính Tài và chi ngày hội hợp, vợ chồng ân ái hòa hợp. Chính Tài là vợ, chi ngày là đại biểu phối ngẫu, đồng thời cũng đại biểu bản thân của bạn. Chi ngày hợp chi không phải Chính Tài, là vợ có tượng ngoại tình. Đã nói bạn cần phải hợp là Chính Tài, nhưng nếu bạn nắm chi khác hợp vào, thì có tượng ngoại tình, chỗ này đều là căn cứ Thập Thần và cái khác được nói kết hợp. Có Chính Tài, tứ trụ Quan Sát vượng, chồng sợ vợ.
Chính Tài ở trụ năm mà vượng, tổ thượng giàu có. Chỗ này thì không nhất định là tình huống như thế, vậy vẫn phải xem tài này là phải hay không là kị thần, nếu là kị thần cũng là một dạng nghèo. Tứ trụ Chính Tài nhiều, bất luận hỷ kị đều là siêng ăn nhác làm, tham tài, và không có duyên với sách vở, Tài vượng tất nhiên phải khắc Ấn.

nguồn : tubinhdieudung.net nick lesoi

huyendo

Tất cả bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và giúp bạn có thêm thông tin lựa chọn. Tiêu chí chúng tôi là đức năng thắng số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *