Abraham Lincoln – Người kỳ tích của nước Mỹ

Abraham Lincoln - Người kỳ tích của nước Mỹ

Abraham Lincoln là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng và có ảnh hưởng nhất đối với nước Mỹ. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng cho nô lệ, bảo vệ hiến pháp của nước Mỹ, và đưa nước Mỹ qua cuộc Nội chiến. Hãy cùng điểm qua các thông tin chi tiết về Abraham Lincoln.

Ai là Abraham Lincoln?

Abraham Lincoln - Người kỳ tích của nước Mỹ

Abraham Lincoln (12 tháng 2 năm 1809 – 15 tháng 4 năm 1865) là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông sinh ra tại Hardin County, Kentucky, Mỹ và được đào tạo như một luật sư. Trước khi trở thành tổng thống, ông là một thành viên của Đảng Whig và sau đó là Đảng Cộng hoà. Trong thời gian của mình, Lincoln đã trở thành một trong những tổng thống được yêu mến nhất và cũng là một trong những nhân vật lịch sử quan trọng nhất của nước Mỹ.

Những gì mà Abraham Lincoln đã làm?

Abraham Lincoln - Người kỳ tích của nước Mỹ

Bảo vệ Hiến pháp của nước Mỹ

Lincoln đã làm việc để giữ cho liên minh các tiểu bang Hoa Kỳ tồn tại trong những năm đầu của thế kỷ 19. Trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị Gettysburg, Lincoln đã nói về “chính phủ dân chủ, bởi dân chủ, cho dân chủ” và đã mạnh mẽ khẳng định rằng chiến tranh Nội chiến là để bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.

Giải phóng cho nô lệ

Hành động của Lincoln trong việc giải phóng cho nô lệ được xem là một trong những hành động lớn nhất của một tổng thống Hoa Kỳ. Bằng việc ký kết Đạo luật Giải phóng Nô lệ vào năm 1862 và Tuyên ngôn Emanicipation vào năm 1863, Lincoln đã giải phóng hơn 3 triệu người nô lệ.

Dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc Nội chiến

Lincoln đã đưa nước Mỹ qua cuộc Nội chiến, một trong những xung đột quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã cầm quyền trong thời gian từ năm 1861 đến khi ông bị ám sát vào năm 1865. Trong thời gian này, Lincoln đã đưa ra các quyết định khó khăn nhưng quan trọng để giúp nước Mỹ vượt qua cuộc chiến.

Những lợi ích và hạn chế của Abraham Lincoln

Lợi ích

 • Giải phóng cho nô lệ: Hành động của Lincoln đã giải phóng hàng triệu người nô lệ và mang lại sự công bằng cho họ.
 • Bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ: Lincoln đã làm việc để giữ cho liên minh các tiểu bang Hoa Kỳ tồn tại và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.

Hạn chế

 • Ám sát: Lincoln đã bị ám sát vào năm 1865 khi ông đang phục vụ như tổng thống Hoa Kỳ.

Các lựa chọn khác

Nếu không có Abraham Lincoln, nước Mỹ có thể đi qua một con đường khác. Tuy nhiên, không ai có thể biết được sự khác biệt đó sẽ như thế nào.

Cách làm để học tập từ Abraham Lincoln

Abraham Lincoln là một ví dụ về sự kiên trì và quyết tâm. Những bài học có thể học từ ông bao gồm:

 • Quyết tâm và kiên nhẫn: Lincoln đã chịu đựng những thất bại và khó khăn trước khi trở thành tổng thống.
 • Sự cảm thông: Lincoln đã thể hiện sự cảm thông đối với người khác, đặc biệt là trong việc giải phóng cho nô lệ.
 • Sự can đảm: Lincoln đã đưa ra những quyết định khó khăn nhưng quan trọng trong suốt thời gian của mình.

Những câu hỏi thường gặp về Abraham Lincoln

 1. Abraham Lincoln đến từ tiểu bang nào?
  • Abraham Lincoln sinh ra tại Hardin County, Kentucky, Mỹ.
 2. Lincoln đã làm gì để giải phóng cho nô lệ?
  • Lincoln đã ký kết Đạo luật Giải phóng Nô lệ và Tuyên ngôn Emanicipation để giải phóng hơn 3 triệu người nô lệ.
 3. Lincoln đã làm gì để bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ?
  • Lincoln đã làm việc để giữ cho liên minh các tiểu bang Hoa Kỳ tồn tại và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ.
 4. Lincoln đã bị ám sát khi nào?
  • Lincoln đã bị ám sát vào năm 1865 khi ông đang phục vụ như tổng thống Hoa Kỳ.
 5. Abraham Lincoln đóng vai trò quan trọng trong cuộc Nội chiến Mỹ như thế nào?
  • Lincoln đã đưa nước Mỹ qua cuộc Nội chiến, cùng với việc đưa ra các quyết định khó khăn nhưng quan trọng để giúp nước Mỹ vượt qua cuộc chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *