Bát Tự Tử Bình

Chia sẽ kiến thức về bát tự tử bình

Tường giải Thập Thần phần 12 – chi tiết Chính Tài – Thiên Tài

Một, Chính Tài Chính Tài đại biểu vật: Là tài vật, bất động sản, đều là của cải gia đình,…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 11 – chi tiết Thiên Ấn – Chính Ấn

Thiên Ấn Đại biểu vật: Là Kế mẫu, cùng với trưởng bối hoặc mẫu thân ta quan hệ không mật…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 10 – chi tiết Thực thần – Thương Quan

Thực thần Đại biểu vật: Đối với nữ tính mà nói là con gái, nói chuyện, vận động, lữ du,…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 9 – Hàm nghĩa Thập thần thể hiện ở trong tứ trụ

Chúng ta phân tích tỉ mĩ hàm nghĩa Tài Quan Ấn Thực Thương Tỉ Kiếp, mà tứ trụ là từ…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 8 -Thập Thần Loại Tượng – Thực thần

Thập Thần loại tượng —- Thực thần phương diện lục thân, đại biểu hậu bối, học sinh, thuộc hạ; là…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 7 -Thập Thần Loại Tượng – Thất Sát

Thập Thần loại tượng —- Thất Sát. Thông tin tượng Thất Sát Thất Sát cũng tốt, Chính Quan cũng tốt,…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 6 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Quan

Thập Thần loại tượng —- Chính Quan. Thông tin tượng Chính Quan (1), Chính Quan tượng con người: Chính Quan là…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 5 -Thập Thần Loại Tượng – Chính Tài

Thập Thần loại tượng —- Chính Tài thông tin tượng loại Tài (1), Chính Tài tượng con người: Là vợ nam…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 4 -Thập Thần Loại Tượng – Tỷ Kiên

Thập Thần loại tượng —- Tỉ kiên. Thông tin tượng Tỉ kiên Tỉ kiên và Nhật chủ là tương đồng,…

Read More »

Tường giải Thập Thần phần 3 -Thập Thần Loại Tượng – Thương Quan

  Thập Thần loại tượng —- Thương Quan. Thông tin về tượng Thương Quan (1), Thương quan biểu tượng con…

Read More »
Back to top button