Chính sách quyền riêng tư tiện ích luyện đọc nhanh

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng tiện ích luyện đọc nhanh của chúng tôi.

  1. Mục đích của việc thu thập dữ liệu

Mục đích chính của việc thu thập dữ liệu trong tiện ích này là giúp người dùng luyện tập và cải thiện kỹ năng đọc nhanh của họ.

  1. Loại thông tin thu thập

Tiện ích này không yêu cầu thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người dùng. Tuy nhiên, tiện ích có thể thu thập dữ liệu về số lượng từ đã đọc và thời gian đọc để cung cấp thông tin thống kê cho người dùng.

  1. Cách bảo vệ thông tin người dùng

Do tiện ích không thu thập thông tin cá nhân, không có biện pháp bảo mật cụ thể nào được áp dụng.

  1. Quyền của người dùng

Vì tiện ích không thu thập thông tin cá nhân, người dùng không cần quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân.

  1. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]